Privacy Policy

Wie zijn we en hoe kan je ons contacteren?

Ons website adres is: https://genkenaarvanhetjaar.be. Deze is gemaakt op vraag van Radio GRK vzw, Noordlaan 6A, 3600 Genk, België. Je kan ons contacteren via e-mail: eddy.thijs@grk.fm of via Facebook: https://www.facebook.com/RadioGRK/

Welke gegevens bewaren we en waarom:

Je stem

Bij stemming registreren we je stem, IP adres en tijd van stemming. Je IP adres laat ons toe om er voor te zorgen dat je maar éénmaal kan stemmen. Misbruik hiervan door meermaals rechtstreeks te stemmen of via niet nader genoemde technieken – bewust of onbewust – noodzaakt ons al de door jou gemaakte stemmen met hetzelfde IP adres te verwijderen.

Met wie delen we je data?

De stemmen worden na controle op misbruik weergegeven in een taart grafiek om zo de uiteindelijke Genkenaar van het jaar 2022 te kennen.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na afloop van de stemming en eindcontrole worden enkel de eindresultaten bewaard. Alle andere gegevens van de stemmen worden verwijderd.